Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
19.02 - 19.02.2018
V Evropi sem doma: slovenščina za priseljenske družine
20.02 - 20.02.2018
S pomočjo branja do znanja slovenščine
20.02.2018 ob 18:30 uri
Šaleški jamarski klub Podlasica – Topolšica: Raziskovanje grških jam
21.02 - 21.02.2018
Izboljšajmo uporabo mobilnih telefonov
22.02 - 22.02.2018
Pravljična joga

 Športne prireditve
18.02 - 18.02.2018
[planinstvo] Po Šilijevih vlakah na Smrekovec (1577 m)
18.02.2018 ob 15:00 uri
[smučarski-skoki] Odprto prvenstvo Občine Šoštanj v smučarskih skokih
19.02 - 19.02.2018
[rekreacija] Sprehod za zdravje s tablico v roki
19.02.2018 ob 18:00 uri
[bridge] Redni tedenski bridge turnir
25.02 - 25.02.2018
[planinstvo] Pohod po Gaberški poti

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Komunalno podjetje Velenje
Toplica - center za zdravljenje živali
Muzej usnjarstva Šoštanj
CISD

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

Nov prenosni plinovod od Šempetra do Šoštanja
10.04.2004 Bojan Rotovnik, 1812 ogledov, 0 komentarjev 
Zunanja povezava:  (kliknite ikono)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo oz. njegov urad za prostorski razvoj skupaj s podjetjem Geoplin d.o.o. pričenja postopke za izgradnjo prenosnega plinovoda od Šempetra do Šoštanj.
 

Urad za prostorski razvoj MOPE:


INFORMATIVNO GRADIVO:

UVOD

Priprava državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod na odseku od odcepa od magistralnega plinovoda M2 do Termoelektrarne Šoštanj , se je pričela na podlagi predloga ministra za okolje, prostor in energijo, št. dopisa 311-34/01 z dne 23.12.2003.

Predlog ministra je utemeljen, ker je:

  • prenos zemeljskega plina obvezna republiška gospodarska javna služba (Energetski zakon, Uradni list RS, št. 79/99),
  • je omenjeni prenosni plinovod obvezno izhodišče v dolgoročnem družbenem planu republike Slovenije od leta 1986 do 2000,
  • plinovod vnesen v strokovne sektorske podlage za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije,
  • je vsebovan v »Načrtu razvoja prenosnega plinovodnega omrežja do leta 2013«, ki ga je Geoplin d.o.o. Ljubljana posredoval Ministrstvu za okolje, prostor in energijo junija 2003

Predlog ministra je dokumentiran z naslednjimi gradivi:

Prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju- idejna zasnova, Geoplin.d.d., Ljubljana, januar 2004.

Pripravljavec DLN je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo- urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana. Postopek priprave in sprejemanja DLN bo potekal po določbah Zakona o urejanju prostora (uradni list RS št. 100/2 in 8/03- popr.; v nadaljnjem besedilu ZUreP-1. Postopek priprave in sprejemanja DLN je določen s programom priprave DLN, ki ga sprejme minister za prostor v soglasju s pobudnikom.

Pred sprejetjem programa priprave pripravljavec skliče prostorsko konferenco, katere namen je pridobiti in uskladiti priporočila, usmeritve in legitimne interese lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave DLN oz. načrtovane prostorske ureditve.

Investitor posega je Geoplin d.o.o., Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina.

 

PREDMET IN OBSEG NAČRTOVANEGA POSEGA

1. ZASNOVA PLINOVODNEGA OBJEKTA R25 D

Za predvidene potrebe bodočega odjema v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) in tovarni Gorenje notranja oprema v Gorenju je potrebno zgraditi ca. 17 km prenosnega plinovoda nazivnega premera DN 400 mm, tlačne stopnje 70 bar.

Priključek na obstoječi 50 barski prenosni magistralni plinovod - M2 (Rogaška Slatina – Vodice pri Lj.) bo izveden pri Šentrupertu pri Polzeli. Na tem mestu bo ograjeno območje v katerem bodo vsi nadzemni objekti.

Ker se vzporedno z obstoječim plinovodom M2 načrtuje tudi gradnja 70 barskega prenosnega plinovoda M2/1 bo v DLN obdelana tudi možnost kasnejše povezave predmetnega plinovoda na plinovod M2/1.

Plinovod se zaključi z merilno reducirno postajo (MRP) za potrebe TEŠ. Na plinovodu bo predviden tudi odcep za Tovarno notranje opreme v Gorenju, ki se zaključi z MRP v območju tovarne.

Sestavni del plinovoda in s tem predmet pobude so tudi vsi potrebni spremljajoči objekti na plinovodu, vključno z merilno regulacijskimi postajami.

Prenosni plinovod bo dimenzioniran tako, da bo možno preko njega oskrbovati tudi široko

potrošnjo v občinah Braslovče, Šmartno ob Paki in glede na možnosti nadaljnega razvoja tudi v Mozirju in Nazarjih.

2. OPIS TRASE

Priključek na obstoječi magistralni prenosni plinovod M2 (oziroma na predvideni M2/1) bo lociran v bližini Šentruperta pri Polzeli.

Od tod bo plinovod potekal v smeri SSZ vse do Gorenja. Na delu do prečkanja Savinje se izogne naseljem Poljče, Topovlje, Parižlje, Braslovče, Preserje, Male Braslovče, Zg. Gorče in si hkrati utira pot med hmeljišči. Trasa je v tem delu na posameznih odsekih zasnovana variantno predvsem zaradi možnih razvojnih planov na področju hmeljarstva. Plinovod prečka Savinjo na zahodnem delu vikend naselja pri Letušah. Varianta prečkanja Savinje je nakazana tudi ob vzhodni strani tega naselja, vendar je težje izvedljiva zaradi predhodnega prehoda plinovoda skozi zaselek Gmajna in kasnejšega nadaljevanja trase.

Po prečkanju Savinje (zahodna varianta) trasa plinovoda prečka lokalno cesto Letuše – Rečica in nadaljuje po gozdnatem pobočju proti jasi, kjer je opuuščena kmetija Karenski, prečka Črni graben in se pri kmetiji Tomažek združi z drugo- vzhodno varianto, ki po prečkanju Savinje pri zaselku Gmajna po ca. 300 m prečka tudi reko Pako se nadaljuje do naselja Rečica, ponovno prečka Pako se nadaljuje po njenem levem bregu do višine Šmartnega in se po tretjem prečkanju Pake pri kmetiji Tomažek ponovno združi s prej opisano traso.

V nadaljevanju trasa poteka proti Tovarni notranje Gorenje, se pri ograji, kjer bo odcep z MRP za potrebe tovarne, pravokotno odkloni, prečka lokalno cesto proti Šoštanju in reko Pako, po ca. 200 m še železniško progo in se nato po gozdnatem pobočju dvigne do zaselka na Velikem vrhu. Na tem delu na primerni oddaljenosti obide posamezne kmetije, se ponovno spusti do lokalne ceste za Šoštanj, jo prečka in se nadaljuje proti Vrhovnikovem vrhu. Plinovod se po spustu zaključi pri TEŠ, kjer bo MRP TEŠ.

Detajlni potek plinovoda bo določen v toku nadaljnje izdelave strokovnih podlag in postopku priprave in sprejemanja državnega lokacijskega načrta.

Predvidena trasa načrtovanega plinovoda poteka po območju treh občin: Braslovče, Šmartno ob Paki, Šoštanj.


 
Omenjene organizacije:
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.
OBČINA ŠOŠTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (18.02.)
 
18.02.1993  Zgodilo se je ... 18. svečana 1993
18. svečana leta 1993, ko je pred stavbo velenjske občine potekal protestni shod deklet in žena iz Zavodenj za hitrejše reševanje ekoloških težav Šaleške doline, so na ....
 
 
18.02.1998  Zgodilo se je ... 18. svečana 1998
18. svečana 1998 so na osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju proslavili 30-letnico poimenovanja šole in odprtja Kajuhove spominske sobe;
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -