Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
01.10 - 31.10.2017
The Beatles - razstava
02.10 - 30.10.2017
V Evropi sem doma: slovenščina za priseljenske družine
04.10 - 25.10.2017
Izboljšajmo uporabo pametnih telefonov
06.10 - 27.10.2017
Govorim slovensko
26.10 - 26.10.2017
Ustvarjamo z Majo

 Športne prireditve
02.10 - 30.10.2017
[rekreacija] Sprehod za zdravo telo s tablico v roki
23.10.2017 ob 18:00 uri
[bridge] Redni tedenski bridge turnir
28.10 - 28.10.2017
[košarka] 13. MEMORIAL MATJAŽA NATKA
30.10.2017 ob 18:00 uri
[bridge] Redni tedenski bridge turnir
06.11.2017 ob 18:00 uri
[bridge] Redni tedenski bridge turnir

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Komunalno podjetje Velenje
Toplica - center za zdravljenje živali
Muzej usnjarstva Šoštanj
CISD

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

DODATNI JAVNI RAZPIS za spodbujanje moštvenega športa na kakovostni ravni v Občini Šoštanj za leto
02.10.2015 Tjaša Rehar, 240 ogledov, 0 komentarjev 

Na podlagi 10. člena Zakona o Športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Pravilnika za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/11-UPB2, 7/11, 8/15), Odloka o proračunu Občine Šoštanj za leto 2015 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/15) in Letnega programa športa Občine Šoštanj za leto 2015 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/15) Občina Šoštanj objavlja DODATNI JAVNI RAZPIS za spodbujanje moštvenega športa na kakovostni ravni v Občini Šoštanj za leto 2015

 

I. Za sofinanciranje športnih programov po tem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: - športna društva, ki izvajajo športne panoge košarka in odbojka na kakovostni ravni in imajo sedež v občini Šoštanj.

V skladu s sprejetim proračunom za leto 2015 so sredstva za programe po tem razpisu zagotovljena v proračunski postavki 18051029.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:

1. da imajo sedež v občini Šoštanj,

2. da aktivno delujejo vsaj dve leti na področju občine Šoštanj,

3. da so registrirani v skladu z zakonom,

4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

5. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega športa), članstvu ter plačani članarini (velja za športna društva in športne zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

6. redno dostavljajo občini programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,

7. da nimajo narave vojaških bojev in podobno,

8. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril, ki jih je določila Komisija za sofinanciranje športnih programov ob oblikovanju razpisa.

IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 13. 10. 2015 do 12. ure. Prijave na enotnih obrazcih pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, s pripisom "javni razpis – Sofinanciranje LPŠ v Občini Šoštanj za leto 2015". Prijav, poslanih po roku, ne bomo upoštevali.

Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobite v tajništvu župana, Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in na spletnih straneh Občine Šoštanj: http://www.sostanj.si. Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika.

V primeru nejasnosti se obrnite na kontaktno osebo Občine Šoštanj.

Kontaktna oseba je Tjaša Rehar, tel. št. 03 / 898 43 15, e-naslov: tjasa.rehar@sostanj.si.

Vrednotenje prijav bo izvedla Komisija za vodenje javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Šoštanj, ki jo je imenoval župan Občine Šoštanj, v sestavi Janko Zacirkovnik (predsednik), Bernardka Bolha, Aleksander Kavčnik, Polonca Menih, Stanko Podvratnik Tjaša Rehar in Tomaž Sinigajda.

Poročilo o vrednotenju športnih programov za posamezno leto s sklepom potrdi župan Občine Šoštanj. Prijavitelji bodo o dodeljenih sredstvih obveščeni predvidoma do konca maja 2015.

V. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

Številka: 671-4/2015

Datum: Šoštanj, 2. oktober 2015

Darko Menih, prof. Župan Občine Šoštanj


 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (23.10.)
 
23.10.1997  Zgodilo se je ... 23. vinotoka 1997
23. oktobra leta 1997, ko je v reki Paki zaradi zastrupitve poginilo več kot 5000 rib, je na festivalu neodvisnega filma Slovenije v konkurenci dokumentarnih filmov zmagal film velenjskih avtorjev z naslovom Basist in njegova zgodba o potopljeni vasi Druž
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -