Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
01.09 - 30.09.2018
Razstava Cankar v stripu – Moj lajf
25.09 - 25.09.2018
V Evropi sem doma
25.09.2018 ob 19:00 uri
Predstavitev knjige intervjujev Milojke B. Komprej PRELISTANI OBRAZI 1997 - 2015
26.09 - 26.09.2018
Delavnica uporabe pametnih telefonov
26.09.2018 ob 18:00 uri
Klepet pod Pustim gradom ob 230. obletnici ustanovitve Woschnaggove usnjarne

 Športne prireditve
29.09.2018 ob 16:00 uri
[nogomet] Liga Golgeter, Šoštanj : Šentjur
06.10 - 07.10.2018
[planinstvo] HR: Velika Kapela (1534 m) - Kvarner
13.10.2018
[planinstvo] Pohod po Trški poti okoli Šoštanja ob prazniku mesta Šoštanj
20.10.2018
[planinstvo] Zelenica - zahtevno brezpotje
10.11.2018
[planinstvo] Planinski izlet v neznano

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Muzej usnjarstva Šoštanj
MKC Šoštanj
Stojan Špegel
PGD Šoštanj - mesto

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Šoštanj
16.06.2014 Tjaša Rehar, 491 ogledov, 0 komentarjev 

Občina Šoštanj, Komisija za priznanja na podlagi Odloka o priznanjih Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 7/2011) objavlja

 

Občina Šoštanj, Komisija za priznanja na podlagi Odloka o priznanjih Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 7/2011) objavlja

JAVNI R A Z P I S ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠOŠTANJ V LETU 2014      

1. Javni razpis je objavljen za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Šoštanj v letu 2014. Podeliti je mogoče največ:

- eno priznanje Častni občan Občine Šoštanj,

- tri Priznanja Občine Šoštanj,

- tri Plakete Občine Šoštanj.    

 

2. Predloge za podelitev priznanj Občine Šoštanj v letu 2014 lahko podajo:

- občani in združenja občanov iz Občine Šoštanj,

- zavodi, politične stranke, gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem ali organizacijsko enoto v Občini Šoštanj ter

- subjekti lokalne skupnosti. Posamezni predlagatelj lahko poda največ:

- en predlog za podelitev priznanja Častni občan Občine Šoštanj,

- tri predloge za podelitev Priznanja Občine Šoštanj in

- tri  predloge za podelitev Plakete Občine Šoštanj. Predlagatelj ne more za prejem priznanja predlagati sebe.                

3. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ  

Častni občan Občine Šoštanj Priznanje Častni občan Občine Šoštanj lahko prejme posameznik, ki je s svojim delovanjem, dosežkom ali uspehom doprinesel izjemni prispevek h kvaliteti  življenja in dela občanov Šoštanja, k razvoju v Občini Šoštanj ali k uveljavitvi in ugledu Občine Šoštanj na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, športa, humanitarnih dejavnosti ali katere druge dejavnosti na državni ali mednarodni ravni.     

Priznanje Občine Šoštanj Priznanje Občine Šoštanj lahko prejmejo posamezniki, skupine ali združenja posameznikov, društva, organizacije, skupnosti, zavodi, podjetja in druge pravne osebe. Podeli se za takšna dejanja, delovanje, dosežke ali uspehe, ki so opazno izboljšali kvaliteto življenja ali dela občanov ali so opazno povečali razvoj v Občini Šoštanj ali ugled Občine Šoštanj na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, športa, humanitarnih dejavnosti ali katere druge dejavnosti.    

Plaketa Občine Šoštanj Plaketo Občine Šoštanj lahko prejmejo posamezniki, skupine ali združenja posameznikov, društva, organizacije, skupnosti, zavodi, podjetja in druge pravne osebe. Podeli se za dejanja, delovanje, dosežke ali uspehe, ki so kakorkoli pozitivno učinkovali na kvaliteto življenja ali delo občanov, na razvoj v Občini Šoštanj ali na ugled Občine Šoštanj na področju  gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, športa, humanitarnih dejavnosti ali katere druge dejavnosti.     4. Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati:

- podatke o predlagatelju (ime in priimek oziroma naziv, naslov stalnega prebivališča oziroma sedeža pravne osebe ali organizacijske enote),

- ime, priimek, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega prebivališča, lahko pa tudi druge opredelitvene oznake predlaganega prejemnika priznanja, če gre za posameznika ali skupino posameznikov,

- firmo oziroma registriran ali drug uradni naziv, sedež in organizacijsko enoto, lahko pa tudi druge opredelitvene oznake predlaganega prejemnika priznanja, če gre za združenje posameznikov, politično stranko ali drugo pravno osebo,

- navedbo predlaganega priznanja,

- navedbo dejanja, delovanja, dosežka ali uspeha, zaradi katerega je predlog podan in utemeljitev predloga,

- listine, katere izkazujejo dejanje, delovanje, dosežek ali uspeh ter izpolnitev kriterijev za priznanje po predlogu, če obstajajo.          

 

5. Prejemnike priznanj Občine Šoštanj določi s sklepom Občinski svet Občine Šoštanj. Podelitev priznanj Občine Šoštanj opravi župan praviloma na svečani seji Občinskega sveta Občine Šoštanj ob prazniku občine, ali ob drugi primerni priložnosti, kot je kulturna prireditev, športna prireditev ali druga javna prireditev, katere narava je skladna s priznanjem, ki se bo podelilo. 6. Predlagatelji naj predlog za podelitev priznanj podajo na obrazcu, katerega  dobijo pri občinski upravi in na spletni strani Občine Šoštanj in vložijo ali pošljejo na naslov Občina Šoštanj, Komisija za priznanja, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, od 16. 6. 2014 do 20. 8. 2014 do 12. ure.  

Predlog mora biti oddan v zaprti kuverti z oznako »JAVNI RAZPIS ZA PRIZNANJA«.   Prepozno predložene predloge in predloge, ki jih niso podali upravičeni predlagatelji, bo komisija izločila iz nadaljnje obravnave.                                                 

Predsednik Komisije za priznanja pri Svetu Občine Šoštanj  Srečko Potočnik, l. r.


 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (25.09.)
 
25.09.1973  Zgodilo se je ... 25. kimavca 1973
Konec septembra leta 1973 je Šaleško dolino zajelo hudo neurje.
 
 
25.09.1977  Zgodilo se je ... 25. kimavca 1977
25. septembra leta 1977 so ob 11. uri in 56 minut z omrežjem prvič sinhronizirali četrti blok Termoelektrarne Šoštanj;
 
 
25.09.1999  Zgodilo se je ... 25. kimavca 1999
25. septembra leta 1999 so v Šoštanju pripravili svečanost ob zaključku obnove grajskega stolpa šoštanjskega Pustega gradu;
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -