Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Članki:
01.03 - 31.03.2018
Razstava: Ljubezen je ena sama
20.03 - 20.03.2018
Izboljšajmo uporabo mobilnih telefonov
20.03.2018 ob 18:30 uri
Dejan Pevčević: Avstralija
21.03.2018
Galerijski večer Tanja H. Petelinjek
21.03.2018 ob 10:00 uri
S pomočjo branja do znanja slovenščine

 Športne prireditve
19.03 - 19.03.2018
[rekreacija] Sprehod za zdravje s tablico v roki
19.03.2018 ob 18:00 uri
[bridge] Redni tedenski bridge turnir
24.03.2018
[planinstvo] E6: Mačkovci – Slavnik (1028 m) - Hrastovlje
26.03.2018 ob 18:00 uri
[bridge] Redni tedenski bridge turnir
30.03.2018 ob 16:00 uri
[rekreacija] Otroški velikonočni pohod

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Komunalno podjetje Velenje
Toplica - center za zdravljenje živali
Muzej usnjarstva Šoštanj
CISD

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

Velike bodoče spremembe za TEŠ
12.11.2007, Saša Piano, 2930 ogledov, 0 komentarjev 

Velike bodoče spremembe za TEŠ

Termoelektrarna Šoštanj mora v naslednjem obdobju dokončno zaustaviti najprej bloka 1 in 2, kasneje tudi blok 3 ter uresničiti zahteve Kjotskega protokola in znižati emisije CO2. V skladu z resolucijo o Nacionalnem energetskem programu pa posledično ne sme znižati proizvodnjo električne energije, temveč mora v celokupni energetski shemi države povečati zanesljivost svoje proizvodnje ter zmanjšati odvisnost Slovenije od uvoza električne energije in zato zagotavljati tudi uporabo lastnih energetskih virov (premog) .

V ta namen mora izvesti modernizacijo svoje proizvodnje, kar namerava zagotoviti na dva načina: (1) z uvedbo alternativnega goriva (zemeljskega plina) in (2) s postavitvijo novega, sodobnejšega nadomestnega bloka na obstoječa goriva. V smislu slednjega, nadomestitve in s tem posodobitve blokov 1, 2 in 3 ter delno tudi bloka 4 namerava Termoelektrarna Šoštanj zgraditi nov termoenergetski objekt moči 600 MW ti. blok 6 TEŠ za proizvodnjo električne energije in toplote. Uresničitev te modernizacije ni v celoti mogoča znotraj območja TEŠ. Predvidena širitev je v jugozahodnem delu, izven območja TEŠ in tudi izven poselitvenega območja Šoštanja, za kar je potrebna sprememba namenske rabe, opredeljene v veljavnem prostorskem planu (sprememba planske namembnosti iz gozda v stavbno zemljišče). Zaradi slednjega Občina Šoštanj skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) na pobudo TEŠ vodi samostojen postopek Sprememb in dopolnitev veljavnega plana Občine Šoštanja na območju TEŠ). Te spremembe veljavnega plana se nanašajo samo na širitev območja TEŠ in obravnavajo samo tiste vsebine, ki so s tem povezane.

Postopki se vodijo smiselno po predvidenem postopku za občinske prostorske načrte (OPN). Zato je Občina sprejela Sklep o Spremembah in dopolnitvah veljavnega plana Občine Šoštanj na območju TEŠ in s tem seznanila tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Spremembe veljavnega plana so bile najprej izdelane kot osnutek, na podlagi katerega je po posredovanju Občine Šoštanj, Ministrstvo za okolje in prostor zbiralo smernice nosilcev urejanja prostora. Na osnovi prejetih smernic je izdelan d o p o l n j e n o s n u t e k, pripravljen za javno obravnavo.

Za načrtovano celovito modernizacijo termoelektrarne Šoštanj so izven območja obstoječe industrijske cone TEŠ predvideni naslednji posegi:
- gradnja prenosnega plinovoda od merilno regulacijske postaje Šentrupert do nove merilno regulacijske postaje,
- gradnja hladilnega stolpa in
- gradnja dimnika (v kolikor bo potreben).

Območje industrijske cone TEŠ se naj bi razširilo proti jugozahodu preko meje obstoječega območja in tudi preko meje plansko predvidenega območja industrijske cone. Namenska raba se spremeni tako, da se poveča poselitveno območje zaradi česar se zmanjša območje gozda s posebnim namenom (2,2 ha). Podrobna namenska raba pa razširjeno poselitveno območje opredeljuje kot površino za industrijo (območje industrijske cone TEŠ).

Na območju so opredeljene tri enote urejanja prostora: (1) enota urejanja prostora območja bloka 6, (2) enota urejanja prostora območja hladilnega stolpa in dimnika bloka 6 in (3) enota urejanja prostora prenosnega plinovoda R25D.

Na območju opredeljenih enot urejanja prostora je predvidena izdelava podrobnih prostorskih načrtov. Območje enote urejanja prostora območja bloka 6 podrobno opredeljuje že veljavni OPPN za blok 6 TEŠ (Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti, odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2007 in v Uradnem listu Občine Šoštanj, št. 10/200). Območje enote urejanja prostora prenosnega plinovoda R25D pa podrobno opredeljuje že veljavni DLN (Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25D), od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju, uredba objavljena v Uradnem listu RS 138/06). Na območju enote urejanja prostora območja hladilnega stolpa in dimnika bloka 6 je predviden OPPN za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ. Do njegove izdelave na območju niso dovoljeni nobeni posegi razen vzdrževalna dela in gospodarjenje z gozdom. Pri izdelavi OPPN pa je potrebno upoštevati v dokumentu navedene prostorske izvedbene pogoje.

Povzetek pripravila:

Saša Piano, univ.dipl.ing.kr.arh.


Slika 1: Digitalni letalski posnetek območja TEŠ (VIR: Občina Šoštanj), širši pogled in povečava: rumene površine prikazujejo območje predlagane planske spremembe.


 
Povečaj  
   
 
Omenjene organizacije:
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.
OBČINA ŠOŠTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (19.03.)
 
19.03.2004  Zgodilo se je ... 19. sušca
19. sušca je god sv. Jožefa, Kristusovega rejnika in Marijinega moža. Priporočajo se mu rokodelci, drvarji, mizarji, kolarji in tesarji, k njemu ...
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -