Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Članki:
01.01 - 31.01.2019
Klara Jan: Zgodbe z Loma
24.01.2019 ob 17:00 uri
Pravljična joga
30.01.2019 ob 19:00 uri
Galerijski večer
31.01.2019 ob 17:00 uri
Kamišibaj
31.01.2019 ob 18:00 uri
Klepet pod Pustim gradom

 Športne prireditve
09.02 - 09.02.2019
[planinstvo] Turno smučarski izlet na Boskovec 1587m in Smrekovec 1577m
13.02 - 13.02.2019
[planinstvo] Planinski večer - potopisno predavanje
17.02.2019
[planinstvo] Planinski pohod po Šilijevih vlakah na Smrekovec (1577 m)
24.02.2019
[planinstvo] Planinski pohod po Gaberški poti
01.03.2019 ob 18:00 uri
[planinstvo] Občni zbor PD Šoštanj

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Stojan Špegel
Muzej usnjarstva Šoštanj
PGD Šoštanj - mesto
MKC Šoštanj

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

Varno v šolo
23.08.2007, PU Celje Tiskovni predst., 2221 ogledov, 0 komentarjev 

VARNO V ŠOLO

Šolsko leto 2007/2008 se bo za vse osnovnošolce in srednješolce začelo  v ponedeljek, 3. septembra 2007.

Policisti, kot vsako leto, tudi letos  izvajamo  preventivno – represivne aktivnosti za zagotovitev varnosti otrok. Poudarki so letos namenjeni:
 
· nadzoru posameznih in organiziranih prevozov v in iz šole (vozil, voznikov in potnikov, uporabi otroških varnostnih sedežev, varnostnih pasov),
· umirjanju hitrosti (in ostalim  kršitvam cestno prometnih predpisov s poudarkom na kršitvah, ki so najpogostejši vzroki prometnih nesreč) v bližini vrtcev, šol in drugih šolskih objektov, kot so igrišča, šolske poti…
· nadzoru nad uporabniki enoslednih vozil.


 

1.  PROMETNA VARNOST OTROK IN MLADOLETNIKOV
                                                                                                                                                                                
Otroci in mladoletniki so bili v letu 2006 (2005)  na območju Policijske uprave  Celje udeleženi v 241 (279;     -14%) prometnih nesrečah (od tega so jih 86 (129; -33%) povzročili) z naslednjimi posledicami:

                                                            OTROCI                     MLADOLETNIKI
     SKUPAJ                                              115 (96)                       164 (228)
     MRTVI                                                 1 (0)                             2 (3)
     HUDO POŠKODOVANI                           11 (7)                           18 (18)
     LAHKO POŠKODOVAN                           95 (81)                        102 (149)
     BREZ POŠKODB                                    8 (8)                            42 (58)

Otroci in mladoletniki so najpogosteje udeleženi v prometnih nesrečah kot potniki. Negativno izstopajo tudi podatki o udeležbi v prometnih nesrečah in  njihovih posledicah pri uporabi enoslednih vozil (kolesa, kolesa z motorji in motorna kolesa) in pešcih.

Pomembna je tudi ugotovitev, da je vsakoletna varnost cestnega prometa v mesecu septembru na območju Policijske uprave Celje, slaba. (4 mrtvi v septembru 2006, 5 mrtvih v septembru 2005 in kar 9 v septembru 2004).


 

2. AKTIVNOSTI POLICISTOV

Nekatere aktivnosti se izvajajo od  zaključka preteklega šolskega leta in potekajo tudi v času počitnic,   predvsem pa se bodo izvajale  v  mesecu septembru. Določene aktivnosti se izvajajo  izvajali skozi celotno šolsko leto, seveda najintenzivneje  v prvi polovici meseca septembra 2007 in pred ter po daljših prekinitvah šolskega pouka (počitnicah).

POLICISTI PU CELJE SMO OZIROMA  BOMO PRED ZAČETKOM ŠOLSKEGA LETA 2007/2008:

1. izdelali načrte za varovanje otrok na poti v in iz šole

2. že od začetka meseca julija izvajamo  preglede prometne signalizacije na območju Policijske uprave Celje s poudarkom na območjih v bližini šol in vrtcev ter o nepravilnostih obveščamo odgovorne službe, opravljamo razgovore v šolah, sodelujemo na sestankih v šolah in vrtcih, izvajamo poostrene nadzore hitrosti z merilniki hitrosti, ipd;

3. na podlagi izkušenj preteklih let opravljamo nadzore v stanovanjskih naseljih tudi v popoldanskem času, saj je v preteklosti tam prihajalo do prometnih nesreč otrok in mladoletnikov predvsem v času, ko so bile šolske aktivnosti zaključene;

4. povezujemo se s predstavniki lokalnih oblasti in jih seznanjamo z možnostmi aktivnega varovanja otrok na poti v in iz šole ter se dogovarjajmo za sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ZŠAM, avto šolami, gasilskimi društvi, rdečim križem...

5. v drugi polovici avgusta v ta namen že izvajamo  poostrene nadzore v zvezi hitrosti oz. umirjanja hitrosti.


 

AKTIVNOSTI V PRVIH ŠOLSKIH DNEH:

1. sodelovanje policistov na uvodnih roditeljskih sestankih s starši prvošolcev;

2. za prvošolce bomo pripravili krajša predavanja o prometni varnosti in jih bomo popeljali po poteh, ki vodijo v in iz šole ter jim praktično prikazali pravilno uporabo prometnih površin. Kasneje bomo organizirali tudi predavanja za starejše osnovnošolce;

3. posebno pozornost bomo policisti posvetili opremljenosti otrok z rumenimi ruticami (učenci 1. in 2. razredov osnovnih šol ), ob zmanjšani vidljivosti in ponoči pa tudi uporabi odsevnikov v cestnem prometu. Prav tako pa upoštevanju obveznosti spremstva otrok v in iz vrtca ter prvega razreda osnovne šole (spremljevalec mora biti polnoletna oseba, z dovoljenjem staršev je izjemoma lahko spremljevalec tudi otrok nad 10 let starosti ali mladoletna oseba. Druga izjema pa je hoja v in iz vrtca oz. prvega razreda osnovnih šol  na območjih umirjenega prometa ali območja za pešce, vendar zopet le z dovoljenjem staršev. Generalno pa velja, da otrok ne sme samostojno sodelovati v cestnem prometu,  dokler se starši ne prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti cestnega prometa in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.

4. večji poudarek bomo letos namenili voznikom enoslednih vozil. Tako je ena od prioritetnih nalog nadzor nad otroci, mladoletniki ter ostalimi vozniki enoslednih vozil. Posebno pozornost bomo namenili tudi pojavom objestne vožnje in hujših kršitev cestno prometnih predpisov. O nepravilnostih bomo pisno obveščali šole in starše mladoletnih kršiteljev;

5. kontrola hitrosti se bo v mesecu septembru izvajala predvsem na cestah, ki so z vidika prometne varnosti problematične glede hitrosti in hoje otrok, torej v bližini šol, vrtcev in ostalih šolskih objektov, igrišč, šolskih poti in  na odsekih, kjer smo zabeležili gostitev hujših prometnih nesreč. Poleg ostalih aktivnosti bodo  med 17. in 23. septembrom 2007 potekale  preventivno represivne aktivnosti »TEDEN UMIRJANJA HITROSTI«, med 10.. in 16. septembrom 2007 pa evropsko usklajen nadzor nad uporabo varnostnih pasov;

6. dosledno bomo ugotavljali tehnično urejenost oziroma brezhibnost vozil (avtobusov in drugih vozil), s katerimi se prevažajo skupine otrok v in iz šol, prav tako bomo preverjali psihofizično stanje in ostale pogoje za vožnjo voznikov tovrstnih vozil (določbe Zakona o varnosti cestnega prometa in Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok). V tem sklopu bomo izvedli poostrene nadzore nad vozili in vozniki za prevoz skupin otrok. Prav tako bomo posebno pozornost namenili tudi nadzoru posameznih prevozov otrok v in iz šol (vstopanje in izstopanje otrok iz vozil, dostop do šole, prečkanje vozišča, pravilna uporaba otroških varnostnih sedežev ipd.).


      
AKTIVNOSTI SKOZI CELO ŠOLSKO LETO:

 

1. vse že navedene aktivnosti bomo občasno izvajali skozi vse leto, predvsem pa zadnji dan pred počitnicami in prve dni po počitnicah (jesenske, novoletne, zimske in prvomajske počitnice) ter ob koncu šolskega leta 2007/2008;

2. mentorjem prometne vzgoje bomo nudili pomoč v obliki svetovanj in neposredne udeležbe na šolskih urah prometne vzgoje;

3. opravljali bomo nadzore voznikov in vozil, ki opravljajo prevoze skupin otrok v šolo in iz nje, kot tudi pred posameznimi izleti, ekskurzijami ipd. V primeru ugotovljenih nepravilnosti bomo dosledno represivno ukrepali, o nepravilnostih pa obveščali tudi šole, za katere je opravljen prevoz;

4. kontrole hitrosti bomo izvajali na cestah, ki so z vidika prometne varnosti glede hitrosti in hoje otrok problematične.


Vsem prvošolcem  v celjski regiji smo pripravili  tudi POBARVANKE »VARNO NA POTI V IN IZ ŠOLE« s priloženimi nagradnimi kupončki. Policisti jih bodo prvošolčkom razdelili  prve dni pouka. Prvošolci se bodo tako na enostaven in zabaven način seznanili z osnovnimi pravili obnašanja v prometu. Prvošolci oziroma učitelji,  morajo pobarvane in  pravilno izpolnjene nagradne kupončke poslati ali dostaviti na območno Policijsko postajo ali Policijsko upravo Celje, kjer bo potekalo  žrebanje praktičnih nagrad. 
 

V zadnjih petih letih je na območju Policijske uprave Celje v  prometnih nesrečah umrlo kar 14 otrok in mladoletnikov, ki so bili v prometnih nesrečah  petkrat udeleženi kot potniki trikrat kot pešci, umrla sta dva mladoletna voznika koles z motorjem, dva voznika motornih koles, kolesar in  voznik osebnega avtomobila.

Pogosti so  tudi primeri, ko otroci in mladoletniki brez nadzora pritečejo ali se pripeljejo na vozišče ceste, ne uporabljajo varnostnih pasov oziroma otroških varnostnih sedežev, zaščitnih čelad, uporabljajo tehnično neurejena vozila, brez vozniškega dovoljenja, vozijo objestno in z neprilagojeno hitrostjo. Pri tem velja posebno opozorilo staršem, da storijo vse, da preprečijo tovrstna ravnanja, predvsem pa z vsakodnevnim lastnim zgledom in prometno vzgojo otrok zagotovijo, najprej varno udeležbo v cestnem prometu  pod nadzorom, kasneje pa tudi varno samostojno udeležbo v cestnem prometu. 

Ob začetku šolskega leta se vozniki po daljšem obdobju poletnih šolskih počitnic zopet srečajo z dnevno množično udeležbo otrok in mladoletnikov v Cestnem prometu. Zaradi tega velja voznikom oziroma vsem ostalim udeležencem v prometu opozorilo, da so posebej pozorni in pomagajo mlajšim udeležencem v prometu, saj bodo le na takšen način in ob upoštevanju vseh cestno prometnih predpisov, lahko preprečili najhujše.

Ob tej priložnosti vse udeležence v cestnem prometu, starše, skrbnike, vzgojitelje in ostale posameznike, službe in subjekte, prosimo, da s svojim ravnanjem, pravilno vzgojo in lastnim pozitivnim zgledom zagotovijo pogoje za čim varnejšo  udeležbo naših otrok, mladoletnikov in vseh ostalih udeležencev v cestnem prometu.    

Obvestilo so pripravili v Oddelku za cestni promet Sektorja uniformirane policije, PU Celje.

S spoštovanjem!

 

                                                                          Milena Trbulin Drobne
                                                                    TISKOVNA PREDSTAVNICA
                                                                   POLICIJSKE UPRAVE CELJE


 
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (24.01.)
 
24.01.1997  Zgodilo se je ... 24. prosinca 1997
24. januarja leta 1997 je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Blues, kot prvo tovrstno podjetje v Sloveniji, prejelo certifikat kakovosti ISO 9001,
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -